ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Συντονιστής του έργου:

ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Enrico Dolza

direzione@istitutosorditorino.org

 

Εταίρος έργου 1:

EQUALIZENT SCHULUNGS UND BERATUNGS GMBH

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Joanna Kinberger

joanna.kinberger@equalizent.com

Εταίρος έργου 2:

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EMPREGO APOIADO

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Mónica Leonardo

info@empregoapoiado.org

Εταίρος έργου 3:

FUNDACION TECNOLOGIA SOCIAL

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Enrique Varela

evarela@fts.org.es

Εταίρος έργου 4:

EMPHASYS CENTRE

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Athos Charalambides

info@emphasyscentre.com

Εταίρος έργου 5:

“BUDAKOV FILMS” EOOD

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Petyo Budakov

office@bfstudio.eu

Εταίρος έργου 6:

EUROPEAN DIGITAL LEARNING NETWORK

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Gianluca Coppola

gianluca.coppola@dlearn.eu