Στόχοι και Ιστορικό του Έργου

Στόχοι

Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων που θα παρέχει τουλάχιστον 500 λήμματα στη διεθνή νοηματική γλώσσα που σχετίζονται με το λεξιλογικό πεδίο της ψηφιακής και των ΤΠΕ. Ως αποτέλεσμα, τα άτομα με προβλήματα ακοής θα έχουν την ευκαιρία να επεκτείνουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους σε μια εποχή όπου οι ψηφιακές ικανότητες έχουν γίνει βασική απαίτηση στη σημερινή αγορά εργασίας.  

Το υλικό θα παραδοθεί διαδικτυακά μέσω μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης η οποία θα χωρίζεται σε πέντε διαφορετικούς υποτομείς γύρω από τα πεδία:

  1. Πληροφορική.
  2. Cloud networking
  3. το διαδίκτυο των πραγμάτων
  4. την τεχνητή νοημοσύνη
  5. Οπτικοακουστική παραγωγή και παραγωγή μέσων

Ιστορικό

Ενσωμάτωση των κωφών στην αγορά εργασίας: περισσότερο από το 50% του 1 εκατομμυρίου κωφών στην Ευρώπη είναι άνεργοι και όσοι απασχολούνται συχνά απασχολούνται σε θέσεις εργασίας χαμηλής ειδίκευσης και χαμηλά αμειβόμενες.

Επιτρέποντας την πρόσβαση σε ψηφιακές θέσεις εργασίας και επαγγελματικά προγράμματα ΕΕΚ στις ΤΠΕ για κωφούς και βαρήκοους: αυτό επηρεάζεται σοβαρά από την έλλειψη κατάλληλης ορολογίας για συγκεκριμένο πεδίο στις διάφορες νοηματικές γλώσσες, παρόλο που υπάρχει αυξανόμενη τάση στην επιχειρηματικότητα των κωφών στον ψηφιακό τομέα και στις ΤΠΕ.