ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

TPM1

ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 1

Λόγω των υφιστάμενων ταξιδιωτικών περιορισμών, η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος EU Digital Framework for Sign Languages πραγματοποιήθηκε ουσιαστικά στις 4 Δεκεμβρίου 2020. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναλύθηκαν οι κύριοι στόχοι του έργου και συμφωνήθηκαν τα επόμενα βήματα.