РЕЗУЛТАТИ

OI1

Интелектуален резултат 1 - Езикова рамка намеждународния жестомимичен език за информационни и комуникационни технологии.

Първият интелектуален продукт има за цел да разработи цялостна езикова рамка за международен знак (МЗ), насочена към областта на дигиталните технологии и ИКТ. Тази езикова рамка включва речник, съставен от поне 500 думи и изрази от сектора на дигиталните технологии и ИКТ.

EU Sign Languages Infographic – N2

EU Sign Languages Infographic – N3

Glossary EUDFSL – English

IS glossaries – Research

Glossary in the different languages: 

Glossary EUDFSL – EN

Glossary EUDFSL – BG

Glossário-EUDFSL – PT

Glossary EUDFSL – IT

Glossary EUDFSL – DE

Glossary EUDFSL – ES

Glossary EUDFSL – GR

OI2

Интелектуален продукт 2 - Електронен речник и платформа за споделяне на знания

Вторият интелектуален резултат е насочен към разработването на електронен речник и цифрова платформа за обмен на знания, в която се помества образователното съдържание, създадено в рамките на партньорството.

Сценарии

OI3

Интелектуален продукт 3 - Насоки за включване на глухите работници в средите на ИКТ

Третият и последен интелектуален резултат има за цел да разработи документ, в който да се определят насоки за включване на г/глухите работници в професионалната среда, като резултат от опита по проекта, допълнен от експертните познания на партньорите и мнението на участващите целеви групи/заинтересовани страни.

Employers Guidelines – EN

Employers Guidelines – BG

Employers Guidelines – PT

Employers Guidelines – IT

Employers Guidelines – DE

Employers Guidelines – ES

Employers Guidelines – GR

 

Guidelines – EN

Guidelines – BG

Guidelines – PT

Guidelines – IT

Guidelines – DE

Guidelines – ES

Guidelines – GR

WHITE PAPER

Доклад

Докладът бе създаден от консорциума на проекта "Дигитална рамка за жестовите езици" на ЕС, за да представи, развие и предостави изследвания в областта на цифровите технологии и техните нови проявления. Основната цел на това ръководство е да обясни една нова "интелигентна" и бърза методология - "микрообучение", която едновременно може да се прилага в цифрови предмети и използва цифрови устройства.

Dlearn беше отговорен за оформлението и цифровата идентичност на Бялата книга.

Download the White Paper