EU Digital Framework For Sign Languages

Изчерпателен речник на жестомимичния език за

Изкуствен интелект, роботика, аудиовизуална продукция, облачни мрежи, интернет на нещата и компютърни науки

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Проектът има за цел да разработи база данни, предоставяща най-малко 500 леми на международния жестомимичен език, свързани с лексикалната област на цифровите технологии.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Лица с увреден слух, които имат достъп до пазара на труда в т.нар. цифров и ИКТ контекст, включително тези потребители, които се обучават в програми за професионално обучение, водещи до кариерно развитие.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

30 месеца
1.11.2020 - 30.4.2023

Налични в момента Дигитални Термини на жестомимичен език

компютърни науки
0
облачни мрежи
0
интернет на нещата (IoT)
0
Изкуствен интелект
0
роботика
0
аудиовизуалност
0

Проверете отново за още термини, които ще се добавят своевременно

Проектен консорциум

Свържете се с нас

При въпроси, моля изпратете ни имейл

ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO