EU Digital Framework For Sign Languages

Изчерпателен речник на жестомимичния език за Artificial Intelligence Robotics AudioVisual Production Cloud Networking Internet Of Things Computer Science

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Проектът има за цел да разработи база данни, предоставяща най-малко 500 леми на международния жестомимичен език, свързани с лексикалната област на цифровите технологии.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Лица с увреден слух, които имат достъп до пазара на труда в т.нар. цифров и ИКТ контекст, включително тези потребители, които се обучават в програми за професионално обучение, водещи до кариерно развитие.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

30 месеца
1.11.2020 - 30.4.2023

Налични в момента Дигитални Термини на жестомимичен език

0
компютърни науки
0
облачни мрежи
0
интернет на нещата (IoT)
0
изкуствен интелект
0
роботика
0
аудиовизуалност

Проверете отново за още термини, които ще се добавят своевременно

Проектен консорциум

Свържете се с нас

При въпроси, моля изпратете ни имейл

ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO